Volné plavení dreva

Volné plavení dreva bylo po generace užíváno jako prostredek k doprave dreva vyteženého ve vysokých polohách Bavorského lesa do níže položených lokalit poprípade až k Dunaji.

V umelých nádržích, takzvaných klauzách („Klausen“), se zadržovala voda a tam se také soustredovalo vytežené drevo. Po otevrení stavidla vzniklá vodní vlna splavila klády údolím dolu. Aby se snížilo trení dreva o skalnaté brehy, byla cetná koryta potoku naprímena a jejich brehy vyzdeny. Casto najdeme zbytky techto zdí podél nekterých vodních toku. V Národním parku ale i jinde se tyto potoky renaturují, t.j. upravují se zpet do puvodní prirozené podoby.

Print Friendly