Národní park Bavorský les

Národní park Bavorský les byl založen v roce 1970 jako první národní park v Nemecku. Rozšíren byl v roce 1997 a nyní zaujímá plochu 24.250 hektaru podél nemecko-ceské hranice. Pod heslem „Príroda, ponechat prírodu prírode“ vzniká a udržuje se zde prales, který díky rozmanitosti druhu a své prirozenosti težko hledá v Evrope sobe rovného.

Bizarne cnející pahýly stromu, neproniknutelné plochy mladého porostu, renaturovaná koryta potoku a mysticky pusobící rašelinnište – tak se prezentuje tato jedinecne krásná prírodní krajina svému návštevníkovi. Ústup cloveka z tohoto kdysi tak duležitého užitkového lesa byl od samého pocátku velmi kontroverzní a ješte dnes ho cást obyvatelstva plne neakceptovala. Príliš milují nekterí domorodci svuj les, príliš hluboko je zakorenena tradice péce o les na jedné strane a jeho racionálního využití na strane druhé. Popud k založení národního parku vycházel z respektu vuci prírode, v myšlence dát prírode prostor, aby se mohla vyvíjet sama podle svých vlastních zákonu, nezasahovat, když prírodní procesy zmení idylický obraz lesa, na který jsme zvyklí, vyckat a strpet je, i když trvají déle než jeden lidský život – to bylo a je vlastním cílem. Les je trpelivý a delá to, co mu príroda prikáže. Výsledkem je rozmanitost v neustálém procesu obnovy a zániku.

Print Friendly